Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá, 9 - 18 hod.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
Výklad karet

Možnost objednat na osobní výklad karet v Litoměřicích a v Žatci.

Kontakt: 603 817 124

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Firma:
Daniela Novosádová

Křižíkova 1126/8

Litoměřice

41201


IČ: 74256483
č. účtu: 207115729/0600 (Moneta Money Bank)

Nejsem plátce DPH

(Dále jen prodávající)

Pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.vesmirnasynergie.cz

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Kontaktní adresa: Daniela Novosádová, Křižíkova 1126/8, Litoměřice, 41201

Kontaktní email: vesmirna.synergie@email.cz

Kontaktní telefon: (+420) 603817124

 

 1. Úvodní ustanovení
  Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním změní, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.vesmirnasynergie.cz
 • prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese vesmirnasynergie.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném prodávajícím.
 • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky a díle též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 1. Uživatelský účet

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání též bez registracez webového rozhraní obchodu.

 

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodívajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

 

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží , a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z případné hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojené s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojené s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková cena zboží u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, neobsahuje minimální výše, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • Objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • Informace o nákladech spojené s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady a internetové připojení, náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

Platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

 

 • Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícím také náklady spojené s balením a dodáním zboží se smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti (na dobírku, v místě určením kupujícím) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Zboží, které je skladem, prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 1–3 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě převodem na účet prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1-3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na účet.
 • Zboží, které není skladem, prodávající informuje kupujícího a jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován. Prodávající nabídne kupujícímu jinou alternativu, nebo zrušení objednávky a vrácení platby na učet kupujícímu. Po smluvní telefonické dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího záloho či jinou obdobnou platbu.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dostatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadován uhradit celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními přepisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – Faktura. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícímu, anebo mu Faktura bude vytištěna a poslána společně se zbožím.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující má podle §1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující v této lhůtě zaslat zboží na kontaktní adresu prodávajícího nebo na kontaktní e-mail prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

 

 • Kupující bere na vědomí, že de ustanovení § 1837 odst. občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 

 • Zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo do dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
 • Zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěným obalu, pokud jej kupující porušil.
 • Odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu provozovny nebo do sídla prodávajícího.
 • Prodávající doporučuje, aby kupující k vrácenému zboží přiložil dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, poštovní poukázka či jinak). Prodávající doporučuje, aby vyjádření rovněž obsahovalo kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího, Nepředložení z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy kupujícím dle zákonných podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 • Prodávající vrátí kupujícímu veškeré přijaté prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jakým kupující požaduje. Vedle výše uvedených způsobů může prodávající vždy vrátit i zasláním na bankovní účet sdělení kupujícím, nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 10 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), s čímž kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Jelikož kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 • Při zaslání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
 • Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným.
 • V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 3 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 • Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a kupující tento dárek zašle společně s vráceným zbožím.

 

 1. Odpovědnost za vady
  • Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závadnými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  • Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obchodní firma Daniela Novosádová (dále jen správce) se sídlem V Litoměřicích, Křižíkova 1126/8, 41201, I.Č. 74256483 zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (nadále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých sužbách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasláním obchodních sdělení prodávajícím vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Doručování
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitel, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejdříve přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohou obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího:

Daniela Novosádová

Křižíkova 1126/8

Litoměřice 41201

E-mail: vesmirna.synergie@email.cz

Telefon: +420 603817124

Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

 

V Litoměřicích 6.1.2023

 

Důležité dokumenty

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Ochrana osobních údajů

Kontakt

Ceník dopravy

Zajímavosti

Blog

Vesmírná synergie

Daniela Novosádová

Křižíkova 1126/8 

Litoměřice

412 01

TEL: 603 817 124

© 2016 - 2023 vesmirnasynergie.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz